Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1973, quý khách nhập vào *1973
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1973, nhập vào 090*1973

Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Mua ngay
2 Mobifone 0703.25.1984 1.680.000 39 Mua ngay
3 Mobifone 0778.91.1984 2.130.000 54 Mua ngay
4 Mobifone 0797.59.1984 1.680.000 59 Mua ngay
5 Mobifone 0798.31.1984 1.830.000 50 Mua ngay
6 Viettel 0389.37.1984 1.830.000 52 Mua ngay
7 Mobifone 0774.17.1984 1.830.000 48 Mua ngay
8 Vinaphone 0942.15.02.84 1.250.000 35 Mua ngay
9 Mobifone 0765.89.1984 1.830.000 57 Mua ngay
10 Mobifone 0707.35.1984 2.600.000 44 Mua ngay
11 Mobifone 0707.86.1984 2.900.000 50 Mua ngay
12 Vinaphone 0914.28.05.84 1.600.000 41 Mua ngay
13 Viettel 0353.21.1984 1.830.000 36 Mua ngay
14 Mobifone 0703.51.1984 1.830.000 38 Mua ngay
15 Mobifone 0796.03.1984 1.830.000 47 Mua ngay
16 Mobifone 0777.93.1984 3.000.000 55 Mua ngay
17 Mobifone 0769.06.1984 1.830.000 50 Mua ngay
18 Mobifone 0933.03.10.84 1.330.000 31 Mua ngay
19 Vinaphone 0813.27.1984 1.830.000 43 Mua ngay
20 Vinaphone 0888.31.05.84 1.600.000 45 Mua ngay
21 Viettel 0385.39.1984 1.830.000 50 Mua ngay
22 Viettel 0393.31.1984 1.830.000 41 Mua ngay
23 Mobifone 0785.96.1984 1.830.000 57 Mua ngay
24 Mobifone 0797.71.1984 1.830.000 53 Mua ngay
25 Mobifone 0786.30.1984 1.180.000 46 Mua ngay
26 Mobifone 0786.64.1984 1.830.000 53 Mua ngay
27 Viettel 0365.46.1984 1.830.000 46 Mua ngay
28 Mobifone 0786.46.1984 1.830.000 53 Mua ngay
29 Viettel 0353.40.1984 1.180.000 37 Mua ngay
30 Vinaphone 08.18.01.1984 5.000.000 40 Mua ngay
31 Mobifone 0777.95.1984 3.000.000 57 Mua ngay
32 Mobifone 0786.60.1984 1.180.000 49 Mua ngay
33 Mobifone 0786.53.1984 1.830.000 51 Mua ngay
34 Viettel 0353.47.1984 1.830.000 44 Mua ngay
35 Viettel 0348.21.1984 1.830.000 40 Mua ngay
36 Vinaphone 0949.21.07.84 1.250.000 44 Mua ngay
37 Vinaphone 0813.34.1984 1.830.000 41 Mua ngay
38 Mobifone 0938.03.11.84 1.330.000 37 Mua ngay
39 Mobifone 0798.23.1984 1.830.000 51 Mua ngay
40 Mobifone 0796.20.1984 1.180.000 46 Mua ngay
41 Viettel 0329.39.1984 1.830.000 48 Mua ngay
42 Mobifone 0767.39.1984 1.830.000 54 Mua ngay
43 Viettel 0333.43.1984 3.000.000 38 Mua ngay
44 Mobifone 0764.87.1984 1.830.000 54 Mua ngay
45 Mobifone 0784.34.1984 1.830.000 48 Mua ngay
46 Mobifone 0764.19.1984 1.830.000 49 Mua ngay
47 Mobifone 0703.00.1984 1.830.000 32 Mua ngay
48 Mobifone 0937.03.09.84 1.330.000 43 Mua ngay
49 Mobifone 0777.05.1984 1.900.000 48 Mua ngay
50 Mobifone 0773.87.1984 1.830.000 54 Mua ngay
DMCA.com Protection Status